Milegas story

Milega startade med en enda sak i fokus – att utveckla kundernas verksamheter och deras affärer. Vi tror stenhårt på kraften hos människorna i organisationen. Om alla förstår sitt uppdrag och hur de ska bidra till att organisationen lyckas, då når organisationen längre, mycket längre än du tror är möjligt. Vår mission är att hela tiden göra allt och alla vi jobbar med lite bättre. För då tror vi att jorden, sakta men säkert, blir en lite bättre plats.

”Våra kunder är hjältarna. Vi står bakom, rådgör och stöttar för att de skall lyckas med sitt uppdrag.”

HANS-ANDERS KARLSSON

Lite visdom

Kulturen äter strukturen till frukost

Bra ledare tränar på att vara ledare

Fira segrar tillsammans

Lyssna mer än du talar

Uppmuntra initiativ

Fokusera på att skapa bra förutsättningar

Hur vi jobbar

Milega är en plattform för utveckling. Vi vet vad som krävs och hur man uppnår resultat. Arbetet gör ni själva, vi hjälper till att förädla de tankar som föds inom organisationen. Vi bidrar med två saker.

 1. Processen. Vi förstår i vilken ordning ni behöver göra vad, för att ni ska lyckas.
 2. Kompetens. Vi tillför kompetens i alla steg.

Oavsett om det gäller ägare som ska bestämma sig för vad de vill med sitt företag och förstå hur de ska få det att hända, chefer som ska förstå och genomföra sitt chefsuppdrag eller en styrelse eller ledningsgrupp som ska förstå hur de hjälper sin organisation att nå dit de vill.

Vad som är viktigt för oss

På Milega har vi en genuin tro på människan och dess förmåga, för vi skapar resultat genom människor. Därför vill vi jobba nära våra kunder. Vi vill påbörja en resa tillsammans med dem, i ett intensivt utbyte av tankar och idéer. Vi behöver förstå uppdragsgivarens mål, processer och drivkrafter på djupet. För först då kan vi anpassa vår mångfald av kompetenser till uppdraget och genomföra det fullt ut. Under resans gång håller vi ständigt fokus på uppdraget – både på kundens mål och på vårt uppdrag hos kunden. Genom att skapa delaktighet och alstra energi hos kunden får vi det att hända. Och till sist säkerställer vi att insatserna får effekt och ger enastående resultat. Målet är vi når längre, tillsammans.

”Vi gör vad som krävs för att våra kunder skall lyckas med det de vill uppnå.”

LARS SJÖBERG

EN ARBETSPLATS DÄR
VI VILL GE VARANDRA
CHANSEN ATT VÄXA

Vi är en samling människor med olika kompetens och bakgrund, men med en gemensam vision om att våra uppdragsgivare ska nå längre. Vår kultur bygger på lust, mod samt affärsmässighet. Dessa värderingar genomsyrar alla våra interna och externa samarbeten. Vi tror dessutom att om vi lyckas hjälpa andra att bli hållbara och nå lite längre, gör vi världen till en lite bättre plats. Vi letar alltid efter människor som delar våra värderingar och som vill växa tillsammans med oss och våra uppdragsgivare.

Manifest

 • Vi är Milega och det här är berättelsen om oss.
  Men vår story, den handlar inte om oss.
  Den handlar om dig.
 • För med oss som partner gör du och dina medarbetare det avgörande jobbet, inte vi.
 • Kraften att förändras; att göra saker bättre, att vinna fler segrar, att nå längre – den finns
  hos dig. Och den finns i din organisation. Vi hjälper dig bara att frigöra den.
 • Vi är samtalspartnern som hjälper dig att lyfta blicken och ta ut riktningen för framtiden.
 • Vi är rådgivaren som stärker ditt ledarskap och lotsar dig att ta ännu bättre beslut.
 • Vi är möjliggöraren som ger dig verktygen för att genomföra de förändringar som krävs.
 • Vi är medspelaren med metoderna för att mäta och följa upp, så att ni når målen på utsatt tid.
 • Låt oss utforska framtiden tillsammans. Låt oss lyssna, samarbeta och alstra ny energi,
  så att du kan visa ägarskap och leda människor till resultat du inte trodde var möjliga.
 • Milega
  Nå längre

AFFÄRSMÄSSIGHET MOD LUST

Så vad händer nu?

Vi är redoletstalk

Milega AB

0702-60 03 64

Kaserntorget 6

411 18 Göteborg

Jag vill att ni kontaktar mig

kontakt@milega.se