Vilka frågor behöver du svar på?

 

Vi hjälper inte bara till med att komma fram till rätt strategi, vi säkerställer även att den genomförs på rätt sätt. Vi är utvecklingskonsulter som stöttar våra kunder genom alla delar av ett projekt, från tidiga strategiska frågeställningar till att utveckla din affär, ditt varumärke eller din organisation. Vårt erbjudande kan delas in i fyra huvudsakliga områden:

 VAR STÅR NI?

 

Förstå omvärlden. Vad är de stora makrotrenderna i världen? Världen befinner sig mitt i den fjärde industriella revolutionen. Det kommer påverka oss alla. På det ena eller andra sättet. Vare sig vi vill eller inte.

Förstå branschen. Hur kommer er bransch se ut i framtiden? Vilka faktorer påverkar det? Är ni utsatta för branschglidning eller utsätter ni andra för branschglidning? Hur kommer er bransch se ut om tre år?

Förstå oss själva. Vilken är er position i branschen och på vilket sätt bidrar ert varumärke. Ser kunderna på er, så som ni vill att de skall se på er? Hur ser det inre livet ut vad gäller resultat- och balansräkning? Hur mår cheferna och vad ägnar de sig åt? Hur mår medarbetarna? Gör ni rätt saker, på rätt sätt, av rätt anledning?

80%

av dina kollegor måste anse att chefen visar dem respekt, för att ledarskapet på bolaget skall vara lönsamt.

100%

av medarbetarna behöver bli sedda.

VART SKA NI?

Strategi. När ni vet var ni står, behöver ni naturligtvis bestämma er för riktningen in i framtiden. Ni behöver göra en bedömning av er affärsmodell för att så långt det går framtidssäkra den. Den riktning ni tar skall sedan guida er till att fatta rätt beslut i vardagen. Stora som små. På alla nivåer i företaget.

Ni måste också bedöma om ert varumärke har rätt position eller om ni vill förändra bilden av det. Och framförallt – säkerställa att ni förstår vilka faktorer som faktiskt påverkar ert varumärke.

8 av 10

ledningsgrupper diskuterar strategi mindre än en timme/månad

Källa: Kaplan and Norton

64%

av konsumenterna säger att gemensamma värderingar är huvudorsaken till relationen med ett varumärke. / Källa: Harvard Business Review /

Hälften

av dagens yrken kommer ersättas av digital och automatiserad teknik inom 20 år. / Källa: Stiftelsen för Strategisk Forskning /

HUR KOMMER NI DIT?   

Planen. Det enda du vet, är att det sällan blir exakt som du vill. Men om du har en plan som alla förstår och vill bidra till att genomföra, ökar sannolikheten för att ni kommer dit ni vill. Och på det sätt ni vill. Affärsplanen ska hjälpa alla att göra rätt sak, på rätt sätt och av rätt anledning en vanlig dag på jobbet. Den ska visa det som är viktigast att ni verkligen genomför. Affärsplanen är ett verktyg för att genomföra strategin och att komma dit ni vill. Den kan se väldigt olika ut för olika företag. Det viktiga är att den tydligt visar vad olika delar av företaget ska fokusera på, så att ni rör er mot det långsiktiga målet.

6 av 10

organisationer länkar inte sin budget till strategin / Källa: Kaplan and Norton /

80%

av företagets framtida intäkter kommer från 20% av dina nuvarande kunder. / Källa: Gartner Group /

 HUR FÅR NI DET
ATT HÄNDA?

 

Genomförande. Att ta fram planer är enkelt – att genomföra dem är ofta mycket svårare eftersom de skall utföras av människor. Därför måste de som ska genomföra dem också vara med i processen att ta fram strategi och affärsplan. Alla kan inte vara med på allt, men rätt personer måste vara med vid rätt tillfällen. Annars kommer ni inte att kunna genomföra en aldrig så bra plan.

Implementering är en ständigt pågående process, med syfte att skapa insikt, mening och delaktighet i strategi och långsiktiga mål. Då behöver ägarna veta hur de ska bidra. Styrelsen måste veta hur de ska arbeta. VD måste förstå vad hon ska fokusera på. Ledningsgruppen måste veta varför den finns och vad de ska ägna sig åt. Alla chefer måste förstå vad som krävs av dem som ledare och medarbetarna måste veta vad de ska göra en vanlig dag på jobbet. Summan av dessa processer blir kultur. Rätt företagskultur. Utan rätt förhållningssätt kommer ni ingenstans. Och det kräver arbete.

9 av 10

företag misslyckas med att genomföra sin strategi / Källa: Kaplan and Norton /

16%

av dina kollegor är aktivt engagerade i organisationens utveckling.

11%

är aktivt urkopplade. Resten bryr sig inte särskilt mycket.

EXEMPEL PÅ VANLIGA UTMANINGAR

Vi har gått väldigt bra de senaste åren. Hur kan vi utveckla vår affär?

Vår lönsamhet har minskat två år i rad. Vad gör vi nu?

Ägarna är inte överens om bolagets framtid. Hur löser vi det?

Vi har vuxit de senaste åren och cheferna hinner inte med att leda sina team.

Jag tror att det finns mer potential i min ledningsgrupp. Jag vill släppa loss den.

Styrelsen jobbar inte tillräckligt mycket med strategiska frågor.

Jag har fått ett nytt VD-uppdrag och behöver formulera en strategi – och genomföra den.

Så vad händer nu?

Vi är redoletstalk

Milega AB

0702-60 03 64

Kaserntorget 6

411 18 Göteborg

Jag vill att ni kontaktar mig

kontakt@milega.se