Utveckla eller avveckla?

Ett företag, en produkt, ett varumärke eller en enhet kan antingen befinna sig i en utvecklings- eller avvecklingsfas. Det finns inget ”status quo”. Dina konkurrenter kämpar för att vinna över dig varje dag. Om du inte utvecklas kommer konkurrenterna sakta men säkert bli bättre än du.

Lärandets roll

En viktig del av utveckling är att skapa en organisation som lär sig och utvecklas varje dag. Många lever i villfarelsen att vi utvecklar oss genom att gå på kurs. Det är absolut ett viktigt komplement, men den viktigaste utvecklingen sker i vardagen, varje dag. Det som krävs är att varje chef och medarbetare förstår hur lärande uppstår i en organisation. Vi har alla lätt att fylla våra arbetsdagar med en massa viktiga, och ibland mindre viktiga, arbetsuppgifter. Forskning visar att lärande uppstår i fyra steg:

1: Upplevelse
2: Reflektion
3: Analys/slutsats
4: Planering

 

 

Mannen bakom modellen heter David Kolb, vi kallar det för Lärcirkeln. Vad Kolb menar är att vi måste gå igenom alla fyra stegen för att lärande ska uppstå. När du jobbar med ditt team ska du alltså skapa utrymme för alla fyra steg. Vi har alla upplevelser hela tiden i vardagen och du känner säkert igen att du och dina kollegor tar sig an uppgifter och utmaningar på olika sätt. En del av oss reflekterar över det vi gör, andra är bra på att göra analyser och dra slutsatser och vissa är bra på att planera. Kolb menar att det finns fyra olika lärstilar. Alla människor är olika. De som gärna kastar sig ut i nya och okända upplevelser blir bättre av att stanna upp och reflektera, de som är eftertänksamma behöver planera och uppleva, de som är analytiska behöver också uppleva och de som helst planerar noga behöver reflektera för att bli bättre – kort sagt, vi behöver ha tillgång till hela Lärcirkeln. Vi har alla en preferens för en eller två av de fyra stegen i lärcirkeln. Var får du mest energi?

Chefens roll

För att skapa en i sanning en lärande organisation måste du som chef alltså hjälpa dina medarbetare att gå igenom de steg i Lärcirkeln som de normalt hoppar över och skapa utrymme för alla fyra stegen i lärcirkeln. Det gör ni lämpligen när ni träffas, t.ex. på gruppmöten eller liknande. Ett bra sätt att skapa lärande i vardagen är att arbeta med Lärteam, där några som vill utveckla något går igenom Lärcirkeln tillsammans. På möte ett kommer ni överens om vad ni vill utveckla. De träffas en gång mellan mötena och går igenom Lärcirkeln. Vad har de gjort sen sist och hur upplevde de det? Vad gör de för reflektioner om det? Vilken analys gör de utifrån reflektionerna? Hur väljer de att planera och gå vidare? Sedan träffas de igen precis innan nästa möte och gör samma sak igen. På nästa gruppmöte berättar de för övriga vad de kommit fram till så att andra utanför lärcirkeln får ta del av insikterna. Lärteam fungerar på alla typer av frågor, såsom exempelvis struktur-, kultur-, mål-, produktutvecklings-, marknadsförings- och säljfrågor. Du som chef kan skapa utveckling genom att ge ditt team utrymme för hela Lärcirkeln och skapa strukturer för lärande och riktig utveckling varje dag.

Effekt

Vi vet alla att en viss struktur behövs i en organisation. Utmaningen är att införa strukturer som gör oss framgångsrika och minimera strukturer som bara tar tid. Vi på Milega har provat Lärcirkeln i flera olika organisationer, allt från styrelser, ledningsgrupper till säljorganisationer och enskilda arbetsgrupper. De som provat den får en riktig WOW-upplevelse! Det är mäktigt när en så lätt struktur ger effekt, direkt. Utmaningen är som alltid att hålla Lärcirkeln och Lärteam levande över tid. Här har du som chef ett val: Lärteam ger utveckling, direkt och hela tiden!

Share your thoughts