Lyckas med det du förutsatt dig

Vi börjar med en liten övning. Svara på följande två frågor (skriv svaren på ett papper, och lägg det åt sidan medan du läser vidare): 1. Finns det något du skulle kunna göra (som du inte gör nu) som skulle bli av stor betydelse för ditt privatliv om du gjorde det regelbundet? 2. Finns det något som du skulle kunna göra i ditt yrkesliv som skulle få stor betydelse om du gjorde det regelbundet?

Aktiva medvetna val

En effektiv dag i ditt liv är en dag som blir som du vill. Det är det tidsplanering handlar om. För att det skall bli som du vill måste du göra aktiva medvetna val utifrån prioriteringar.
Vi människor har något unikt, nämligen förmågan att starta tankeprocesser. Det innebär att vi har möjlighet att välja hur vi vill agera i olika situationer. Vi kan välja att ta ansvar för våra liv. Vårt beteende kan vara en funktion av våra beslut, inte av omständigheter. Om vi låter våra liv styras av omständigheter och betingelser är det för att vi medvetet eller omedvetet låter dem ta kontroll över oss. Proaktiva människor tar ansvar och väljer hur de ska bete sig och agera i olika situationer. Reaktiva människor påverkas av sin omgivning, och låter den styra hur de ska bete sig och agera. Vi väljer om vi skall vara proaktiva eller reaktiva. Det är att göra aktiva medvetna val.

Prioriteringar

När vi pratar om att planera för att vara effektiva eller att leva det liv vi vill, glömmer vi ofta att ställa de stora och viktigaste frågorna. Vi planerar ofta bara vårt jobb, och glömmer bort resten av livet; familj, vänner och kanske till och med oss själva. Utmaningen är att inse att vi väljer själva, och att vi faktiskt kan prioritera olika i olika perioder av vårt liv, som vi vill och inte som andra anser att vi borde göra. Om vi bara låter vårt liv bli som det blev, och inte gör aktiva medvetna val utifrån våra prioriteringar, är risken stor att vi skapar negativ energi som gör att vi mår dåligt. I vissa perioder i vårt liv bör vi prioritera vissa saker, i andra perioder kan vi prioritera annorlunda. Därför måste vi se till helheten när vi planerar våra liv och vårt yrkesliv.
Alla människor har ett antal roller i sitt liv, olika områden eller funktioner som vi är ansvariga för i vår yrkesroll, i vår familj, i föreningar etc. För att kunna planera yrkeslivet måste vi se till helheten. Vi måste börja med att identifiera vilka olika roller vi har i vårt liv, och vad vi vill åstadkomma i dem.

Gör det viktigaste först

Först när du vet vilka roller du har och vad du vill åstadkomma i varje roll kan du planera så att dina dagar blir som du vill. Utmaningen är sedan att göra det viktigaste först. Men vad är då viktigast? Allt du gör under en dag faller i en av kvadranterna i tidsplaneringsmatrisen:

 

Bild 1. Tidsplaneringsmatrisen från Steven Coveys 7 Goda vanor.

Många av oss är enbart i kvadrant I och III. I kvadrant I ägnar vi oss åt att släcka bränder. Vi blir problemstyrda och leveransdagsstyrda producenter. Vi styr vårt liv genom kriser. Att vara i kvadrant I en längre tid kan leda till stress och utbrändhet. Många är i kvadrant III, och tror att de är i kvadrant I. De reagerar på saker som är brådskande, och utgår från att de också är viktiga. Men de är viktiga bara på grund av andra människors prioriteringar och förväntningar. Att leva i kvadrant III och IV är att inte ta ansvar.

I kvadrant II finns t.ex. långsiktig planering, förberedelser, fysisk träning – sådant vi vet att vi borde göra, men inte gör eftersom det inte är så bråttom. Kvadrant II är utgångspunkten för att få ditt liv att bli som du vill. Läs nu svaret på de båda frågorna i början av artikeln. Förmodligen hamnar de just i kvadrant II. I kvadrant II finns aktiviteter av stor betydelse. För att kunna vara kvadrant II måste vi minska kvadrant I- och III-aktiviteter i våra liv, och våga säga nej. Vi har bara en viss mängd fokus, och vi måste välja vad vi gör med den. För att veta vad vi ska säga JA respektive NEJ till måste vi veta vad vi vill åstadkomma.

Det här är sant för individer, men även för organisationer. Om vi inte vet vart vi är på väg kan vi inte prioritera rätt.

Share your thoughts