Rethinking management consultning

I en bransch full av traditioner väljer vi vår egen väg. Övertygade om att ingenting var bättre förr. Att det är omöjligt att samla de bästa rådgivarna i ett företag. Att det istället handlar om att samverka i nätverk för att tillsammans hitta kraften att förändra på riktigt.

Senaste blogginlägg:

Välkommen till Milega, där vi tillsammans når längre än vad någon trodde var möjligt.

Förvissade om att professionell rådgivning kan göras smartare, bättre och i samklang med dig och din organisation. Att du och dina medarbetare gör det avgörande jobbet, inte vi. Kraften att förändras; att göra saker bättre, att vinna fler segrar, att nå längre – den finns hos dig.

Med en djup kunskap om omvärlden, viktiga trender och hur företag blir framgångsrika utmanar vi dig. Vi kommer med nya perspektiv. Vi visar dig vad rätt förändring kan åstadkomma. Vi hjälper dig att frigöra kraften du redan besitter.

Det låter enkelt, men för att lyckas behöver du rådgivare med passion, med erfarenhet med kunskap. Du behöver någon med hjärtat på rätta stället som kan inspirera dig. En rådgivare du kan lita på.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Frågorna vi kan hjälpa er med

Tillsammans gör vi skillnad. I ett tätt samarbete med din organisation, tacklar vi era utmaningar. Vi leder processen genom att ställa rätt frågor och bidra med expertkunskap inom flera olika områden.

varstarvi

VAR STÅR NI?

Förstå omvärlden. Det handlar om att förstå vad som händer i världen, i er bransch och hur det påverkar ditt företag. Men också vad dina kunder vill ha av dig om 3 år… egentligen.

2vartskavi

VART SKA NI?

Strategi. Att utifrån nuläget göra de stora vägvalen och ta ut riktningen. Vilken affärsmodell har ni? Kommer den fungera i framtiden eller behöver den utvecklas? Och hur vill ni att marknaden och kunderna skall uppfatta er – vad vill ni stå för?

akarta

HUR KOMMER NI DIT?

Planen. När riktning och varumärket är tydligt, måste ni veta hur ni kommer dit. Affärsplanen ska hjälpa alla att förstå vad ni ska göra en vanlig dag på jobbet. Det gäller alla; ägare, styrelse, VD, chefer och medarbetare.

hurfarvidetatthanda

HUR FÅR NI DET ATT HÄNDA?

Genomförande. Att ta fram planer är enkelt – att genomföra dem är ofta svårare. Det handlar nämligen om att få människor att vilja göra saker. Det här är en insikt som är helt avgörande. Milega har lång erfarenhet av att skapa engagemang.

röster
från våra
kunder

”Milega har hjälpt oss att skapa ett framgångsrikt samarbete mellan ägarstiftelse och banken”

ANDERS SAMUELSSON
VD, SPARBANKEN ALINGSÅS

”Genom sitt starka engagemang och sin erfarenhet, hjälper Milega oss att ta en ny framtida position i arkitektbranschen”

ANDERS ERLANDSSON
VD, SEMRÉN+MÅNSSON

”Milega hjalp oss å utvikle en klar og tydelig strategi og forretningsplan som tok selskapet fra ord til handling”

LEIF HOLST-LIAKER
VD, BERGANS

Hur kan vi hjälpa dig att nå längre? Vi har hjälpt många stora, mellanstora och små organisationer att nå sina mål. Nästan alltid med bättre resultat och många fler goda effekter än de själva räknat med.

Loading blog posts...
photo-1463334535327-f9009ae62bf7

Utveckla eller avveckla?

Loading blog posts...

Så vad händer nu?

Vi är redoletstalk

Milega AB

0702-60 03 64

Kaserntorget 6

411 18 Göteborg

Jag vill att ni kontaktar mig

kontakt@milega.se